Home
Acquisitie
Wie zijn wij
Referenties
Contact
Cookie Statement
Privacy Statement

Privacy Statement

www.acquisitievoorbedrijven.nl is gevestigd aan de Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens.

* Website: www.acquisitievoorbedrijven.nl

* Adres: Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen, Telefoon +31(0)610963910

* De contactpersoon gegevensbescherming van www.acquisitievoorbedrijven.nl is te bereiken via info@salessupportmvanrossen.nl.


Persoonsgegevens.

www.acquisitievoorbedrijven.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres


Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

www.acquisitievoorbedrijven.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

www.acquisitievoorbedrijven.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming.

www.acquisitievoorbedrijven.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

* Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.acquisitievoorbedrijven.nl) tussen zit.

* De gebruikte programma’s worden periodiek bijgewerkt zodat ze voldoen aan de dan geldende beveiligingsstandaarden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

www.acquisitievoorbedrijven.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen.

Categorie: Personalia

* Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.

   Reden: Wettelijke verplichting Belastingdienst.

Categorie: Adresgegevens

* Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.

   Reden: Wettelijke verplichting Belastingdienst

Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)

* Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.

   Reden: Wettelijke verplichting Belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

www.acquisitievoorbedrijven.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.acquisitievoorbedrijven.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salessupportmvanrossen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

www.acquisitievoorbedrijven.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

www.acquisitievoorbedrijven.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salessupportmvanrossen.nl.

19 juli 2018

Copyright 2018 | SALES SUPPORT M van Rossen | Email: info@salessupportmvanrossen.nl